Kamenjari

Kamen do kamena – kamenjar?

Nakon završenih građevinskih radova razni ″majstori″ mogli bi vam ponuditi izvedbu kamenjara u vrtu. Takve ponude najčešće završavaju hrpom nabacanoga kamenja ispod kojega se skriva ostatak betona, šute, žbuke, željeza, a žuta zemlja od iskopa utabana je među veće blokove. Na sve to upiknuto je nekoliko ″otpornih″ biljaka koje drže vodu dok majstori odu. Vlasnici takvih ″kamenjara″ obraćaju nam se zatim s pozivom upomoć jer kamenjar ne buja ni ne cvjeta kako im je obećano. U takvim slučajevima pomoći ćemo vam savjetom i ponovnom sadnjom u kamenjaru.

Kvalitetan kamenjar

Za kamenjare koristimo odabrane biljke koje vole kamen i vapnenac, otporne na sušu i hladnoću. Uz to pomoći ćemo vam uputama kako održavati i njegovati kamenjar kad biljke postanu veće.